DTLR x New Balance’s 990 “Stars & Stripes”

DTLR x New Balance’s 990 “Stars & Stripes”

DTLR ร้านรีเทลเลอร์สปอร์ตแวร์เจ้าใหญ่ร่วมมือกับ New Balance ออกคอลเลคชั่น DTLR x New Balance’s 990 “Stars & Stripes” เพื่อต้อนรับวันชาติของอเมริกาที่จะถึงในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้...