adidas Originals EQT Guidance Berlin “Icke-T.”

adidas Originals EQT Guidance Berlin “Icke-T.”

ฉลองครบรอบ 15 ปีด้วยรองเท้ารุ่นพิเศษนับเป็นเวลากว่า 15 ปีของ adidas original ได้เปิดร้าน Flagship Store ที่เบอร์ลินและเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ adidas ได้ใช้แรงบันดาลใจจากเมืองเบอร์ลินบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางรองเท้ารุ่นพิเศษในโมเดลรองเท้าอย่าง EQT Guidance Berlin...